รายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 2557
ถ้าคลิกแล้วยังไม่มีผลการเรียน แสดงว่ารอคะแนนจากครูประจำชั้น

คลิกชั้นเรียนเพื่อดูผลการเรียน

ม.3

คลิกดูรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน