รายงานผลการทดสอบศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 2556

คลิกชั้นเรียนเพื่อดูผลการเรียน

ม.1
ม.2
ม.3

คลิกดูรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน